Skip to main content

Hybridi- ja sähköautojen latauspisteiden asennukset taloyhtiöille ja yrityksille

Saatte kauttamme sähköautojen latausasemat taloyhtiöille ja yrityksille Turun alueella

EVH tarjoaa sähköautojen latauspisteet taloyhtiölle paikalliselta toimijalta juuri teidän tarpeisiinne suunniteltuna.

Latausaseman saa asentaa vain osaava ja valtuutettu taho. Me olemme asentaneet satoja latauspistokkeita, joissa on ollut erilaisia latausasemia niin parkkihalleihin, arvokohteisiin kuin yrityksillekin.

Hybridiauton latauspiste on hieman edullisempi, mutta hankintaa tehdessä kannattaa huomioida, että sen teho riittää hybridiajoneuvon lataukseen, mutta ei täyssähköauton lataukseen. Täyssähköajoneuvon pistokkeella on mahdollista ladata myös hybridiautoa. Kiinteistön sähköliittymä ja sisäisen sähköverkon kapasiteetin riittävyys vaikuttaa myös latausaseman tyypin valintaan.

Asiantuntijamme osaavat kartoittaa käytännön tilat ja alueet sekä neuvoa ja opastaa siinä, miten latauspistokkeiden sijainnit kannattaa suunnitella ja mitkä seikat helpottavat hybridi- tai täyssähköautojen lataamista jatkossa.

Ota yhteyttä

Sähköautojen latauspisteet taloyhtiöille

Taloyhtiöiden kiinnostus sähköautojen latauspisteille kasvaa koko ajan, kun sähköautot yleistyvät. Keskustojen taloyhtiöissä tämä on monessa jo tehty tai on työn alla ja muuallakin asiaan on herätty. Usein aloite tulee sähköauton hankintaa harkitsevalta osakkaalta. Tämän jälkeen taloyhtiön hallitus lähtee selvittämään kiinnostusta asiaan muilta osakkailta. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARA:n sähköautojen latausjärjestelmää koskevan tuen saamisen edellytykset on myös hyvä selvittää hyvissä ajoin hankkeen alkuvaiheessa. EVH tarjoaa sähköautojen latauspisteet taloyhtiölle yhdeltä toimijalta alkukartoituksesta käytönopastukseen.

Meiltä saatte kiinteistöönne lataustapakartoituksen, jossa käydään perusteellisesti läpi kiinteistön sähköjärjestelmä, sähköjärjestelmän kestävyys ja erilaiset latausvaihtoehdot. Kartoituksessa käymme läpi kiinteistön sähköjärjestelmän nykytilan ja sen tarjoamat mahdollisuudet. 

Sähköautojen latauspistokkeiden hankinta

  • Kiinteistön sähköverkon kapasiteetin kartoitus
  • Selvitys mahdollisesti tarvittavan lisäkapasiteetin saamisesta
  • Kustannusarvio tarvittavista muutostöistä sähköverkon osalta
  • Kohteeseen soveltuvien latausasemien valinta
  • Latausasemien sijoittelun suunnittelu
  • Tarjous latausasemien toimituksista asennettuna ja käyttöönotettuna

Erilaiset laturit

DC-laturilla eli pikalaturilla sähköautoon ladataan suoraan latauslaitteen syöttämää tasavirtaa (DC). Pikalaturilla lataamalla täyssähköauton akku saadaan 80 %:n täydeksi jopa alle tunnissa, laturin tehosta ja auton mallista riippuen.

AC-laturilla autoa ladataan vaihtovirralla (AC). Tällöin sähköauton oma laturi muuntaa vaihtovirran sähköauton tarvitsemaksi tasavirraksi (DC). DC-laturia hitaammat AC-laturit soveltuvat mainiosti taloyhtiöiden tai omakotikiinteistöjen tarpeisiin, sillä AC-laturilla sähköauto voidaan ladata käyttövalmiiksi esimerkiksi yön aikana, kun muu sähkön tarve on alhaisempi. Sähkönsyötön käyttämää kuormaa on mahdollista säädellä niin, ettei autojen lataaminen riskeeraa muita tärkeämpiä toimintoja, joiden ylläpitämiseen sähköä tarvitaan. 

Lisäksi erityisesti taloyhtiöissä on tärkeää mitata auton lataamiseen käytetyn sähkön määrä, jotta sähkönkulutus voidaan laskuttaa autopaikan omistajalta. Yleensä pihalla tai piha-alueella käytetty sähkö maksetaan taloyhtiön yhteisistä kustannuksista, mutta näin ei voi kuitenkaan olla, kun on kyse sähköautojen lataamisesta. Sähköauton tai ladattavan hybridin omistajat voivat käyttää sähköä merkittävästi enemmän kuin polttomoottorin lämmitykseen sähköä käyttävät autoilijat. Kulutuksen seurannan mahdollistava latauspiste tekee sähkönkulutuksesta asukkaille läpinäkyvämpää ja selkeämpää.

Voiko sähköautoa ladata lämmitystolpasta?

Sähköautoa on mahdollista ladata tavallisesta maadoitetusta pistorasiasta 8A virralla, mutta vain väliaikaisesti. Tällöin lataus on hidasta, eikä sitä suositella jatkuvaan käyttöön. Pistorasian kunto sekä kaapeloinnin riittävyys tulee vähintäänkin tarkastaa ammattilaisen toimesta, ennen kuin annetaan lupa lataamiselle lämmitystolpasta. Tarkastuksen suorittamatta jättäminen voi vaikuttaa esimerkiksi vakuutusyhtiön maksamiin korvauksiin vahinkotilanteissa.

Käyttämällä lataamiseen tarkoitettua ammattilaisen asentamaa latausasemaa, kannatte vastuunne kiinteistönne paloturvallisuudesta, mahdollistatte sähkönkulutuksen mittaamisen jokaisella latauspisteellä ja teette sähköautoilusta entistäkin helpompaa. Meiltä sähköautojen latauspisteet taloyhtiöllenne tai yrityksellenne kokonaisvaltaisena toteutuksena, juuri teidän tarpeisiinne räätälöitynä.

Hankkeen vaiheet

Sähköautojen latauspistokkeiden
asentaminen taloyhtiöön

1. Kiinteistön sähköverkon kapasiteetin kartoitus

2. Selvitys mahdollisesti tarvittavan lisäkapasiteetin saamisesta

3. Kustannusarvio tarvittavista muutostöistä sähköverkon osalta

4. Kohteeseen soveltuvien latausasemien valinta

5. Latausasemien sijoittelun suunnittelu

6. Tarjous latausasemien toimituksista asennettuna ja käyttöönotettuna